info@carnivalnews.net

Luontaistuote

Luontaistuote on termi, jota ei ole lainsäädännössä virallisesti määritelty. Termiä käytetään yleisesti ja se tarkoittaa lähes jokaiselle käyttäjälleen hieman eri asiaa. On tärkeää miettiä, mitä odotetaan vastaukseksi, kun kysytään – Käytätkö luontaistuotteita?

Nykyinen lainsäädäntö määrittelyn pohjana

Voimassa olevassa lääkelaissa kasvirohdosvalmisteen määritelmä sisältyy perinteisen kasvirohdosvalmisteen määritelmään. Määritelmän mukaan kasvirohdosvalmiste sisältää vaikuttavina aineina yhtä tai useampaa kasviperäistä ainetta tai kasvirohdostuotetta taikka niiden yhdistelmää. Perinteinen kasvirohdosvalmiste voi sisältää lisäksi vitamiineja tai kivennäisaineita, jos ne edistävät kasviperäisten vaikuttavien aineiden vaikutusta (lääkelaki 5 a §).

Kasvirohdosvalmisteille on myönnetty lääkevalmisteen myyntilupia sekä reseptilääkkeenä että itsehoitovalmisteena. Lääkemääräyksen edellyttävien kasvirohdosvalmisteiden joukossa on erikoislääkärin lääkemääräyksen tai huumausainereseptin vaativia valmisteita. Itsehoitoon tarkoitetuille kasvirohdosvalmisteille on myönnetty myyntilupa ja perinteiselle kasvirohdosvalmisteelle rekisteröinti lääkevalmisteena. Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin myöntää Fimea.

Ravintolisät ovat koostumuksensa puolesta elintarvikkeita, joita säätelee elintarvikelaki ja ravintolisäasetus. Siten ravintolisät kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin. Valvovia viranomaisia ovat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset. Ravintolisä poikkeaa ulkomuotonsa tai käyttötapansa puolesta tavanomaisesta elintarvikkeesta, mutta valmistemuodoltaan muistuttaa usein lääkkeitä. Suomessa markkinoilla olevan kosmetiikan turvallisuutta valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.