info@carnivalnews.net

Kiertotalous

Kiertotalous on talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.

Kiertotalouden ratkaisujen avulla voidaan vahvistaa luontoa ja ratkaista ilmastokriisi. Tule mukaan rakentamaan nopeaa ja reilua siirtymää maailmaan, jossa tuotanto ja kulutus perustuvat omistamisen sijasta palveluihin.

Oli kyse jätteiden määrän vähentämisestä, kierrätysasteen parantamisesta tai henkilöstön kouluttamisesta kiertotaloustoimintaan, me autamme yritystäsi tekemään vastuullisuussitoumuksista totta. Ympäristö ja yhteiskunta kiittävät, ja liiketoimintasi on valmiimpana tulevaisuuteen.

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa.

Kiertotalous on Suomelle mahdollisuus

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. 

Cleantech, vähähiilisyys ja biotalous ovat kaikki sukua kiertotaloudelle. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 toimintasuunnitelman, jolla pyritään nopeuttamaan Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, lisäämään maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia työpaikkoja.

Kiertotalouteen siirtyminen on tulevaisuudessa väistämätöntä. Jos siirtyminen tehdään ajoissa ja suunnitellusti, kansantalous pystyy hyötymään edelläkävijyydestä. Suomella on juuri nyt oiva mahdollisuus luoda uusia innovaatioita ja tarjota ratkaisuja myös vientiin.

Digitaalisessa ja verkostomaisessa maailmassa kiertotalouden kasvuyritysten toiminta rakentuu joustavissa ekosysteemeissä. Uusiutuvat energiaratkaisut, kestävä maa- ja metsätalous tai vastuullinen vesihuolto voivat olla kannattavaa liiketoimintaa ja tuottavaa sijoitustoimintaa. Laajat yhteistyöverkostot ovat arvokkainta pääomaa kiertotaloudessa. Sektorirajat ylittävä yhteistyön tulisi ulottua myös rahoituksen rakenteisiin.

Kiertotalouden periaatteet

Nimestään huolimatta kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä. Materiaalien ohella myös tuotteiden käytön ja uudelleenkäytön mahdollistaminen on tärkeää. Tuotteiden käyttöajan maksimoimiseksi erilaiset konseptit, kuten tuote palveluna -konsepti ovat keskeisiä.

Brittiläinen kiertotalouden edistämiseen keskittyvä hyväntekeväisyysjärjestö Ellen MacArthur -säätiö jakaa kiertotalouden konseptin kolmeen pääperiaatteeseen:

  • Jätteiden ja pilaantumisen poistaminen suunnittelun keinoin
  • Tuotteiden ja materiaalien pitäminen käytössä
  • Luonnon systeemien uudistaminen

Kiertotalouden tarkoituksena on poistaa jo suunnitteluvaiheessa kasvihuonekaasujen ja saasteiden kaltaiset taloudellisen toiminnan kielteiset vaikutukset, jotka vahingoittavat ihmisten terveyttä ja luonnon systeemejä. Kiertotalous suosii toimia, jotka säästävät energiaa, työvoimaa ja materiaaleja ja välttävät uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Mitä kiertotalous merkitsee kuluttajille ja yrityksille?

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia kestävämmästä elämäntavasta. Tämä voi tarkoittaa ympäristöystävällisten tuotteiden ostamista, kierrätystä, kotitalousjätteiden minimointia ja vähäpäästöisen liikenteen käyttämistä. Palveluiden käyttö asioiden omistamisen sijaan on myös tärkeä osa kiertotaloutta. Digitaaliset vuokraus-, myynti- ja uudelleenkäyttöympäristöt ovat yleistymässä, pidentäen tavaroiden ja resurssien elinkaarta.

Kiertotalous on sekä välttämättömyys että tärkeä liiketoimintamahdollisuus, mikä näkyy yritysten muuttuvissa toiminta- ja tulosmalleissa. Erityisesti nopea teknologinen kehitys ja kestävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä ovat tehneet kiertoon perustuvista liiketoimintamalleista yleisiä yritysten keskuudessa.

Kiertotaloudessa arvo luodaan maksimoimalla tuotteiden suorituskyky sekä niiden kuluttajalle tarjoama lisäarvo. Yrityksille kiertotalouden hyödyt näkyvät esimerkiksi vahvempina asiakassuhteina sekä raakamateriaalien vähenemisestä johtuvana kulurakenteen keventymisenä.