info@carnivalnews.net

Energiaremontit kiinnostavat Keski-Suomessa

Energiavirasto on rahoittanut toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Manner-Suomen maakunnissa ja käytännön työ on hyvässä vauhdissa. Kussakin maakunnassa on Energiaviraston kilpailuttama toimija, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella.

Paikallinen toimija tuntee maakuntansa erityispiirteet ja voi tukea alueensa kuntia, yrityksiä ja kuluttajia energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä sekä muussa ilmastonmuutoksen torjuntatyössä. Keski-Suomessa toimijaksi valikoitui Keski-Suomen Energiatoimisto Benet Solutions Oy. 

Auringonsuojakalvolla saadaan aikaa asumismukavuutta – Omalogo Oy #mainosteipaamo www.omalogo.fi

Energiaremontteihin kaivataan rahallista tukea

Lämmitysjärjestelmän muutoksista kysytään paljon ja siitä, mistä voisi saada rahallista tukea energiaremonttiin. Energiansäästö ja uusiutuva energia ovat nyt trendikkäitä. Ennen isoa energiaremonttia kannattaa vertailla huolellisesti hintoja, muistuttaa  projektipäällikkö Sanna Oikari Keski-Suomen Energiatoimistosta.

Keski-Suomen kunnista väkiluvultaan suurimmat ovatkin jo mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS). Myös uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on toteutettu alueella useita. Kuluttajille ja pk-yrityksille annetaan energianeuvontaa esimerkiksi energiansäästöön tai energiaremonttiin liittyen ja yrityksiä kannustetaan teettämään energiakatselmuksia. Myös kestävistä hankinnoista, tuki-asioista ja rahoituksesta kertominen on neuvonnan arkea.                                                                    

Suureen energiankulutukseen voi puuttua vaikkapa laskemalla sisälämpötila lämmityskaudella 21 asteeseen ja panostamalla ilmastoinnin älykkääseen ohjaukseen ja lämmön talteenottoon, Oikari vinkkaa. 

Energia-asioiden lisäksi yrityksiä kiinnostavat myös materiaalitehokkuus ja sivuvirtojen saaminen hyötykäyttöön.  Keski-Suomessa Äänekoskella uusi Biotuotetehdas on myös merkittävä energiankäyttäjä sekä Jämsässä paperitehdas. Maakunnan alueella hyödynnetään paljon bioenergiaa. Vuonna 2016 maakunnassa kulutetusta energiasta nelisenkymmentä prosenttia oli paikallista uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan uusiutuvan energian osuus Keski-Suomen kulutuksesta oli puolet. 

Energianeuvonnan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen edetessä

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Neuvonnan rooli on yhä tärkeämpi, kun myös Suomessa joudutaan kohtaamaan ilmastonmuutoksen tuomia haittoja, kuten sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä.

Keskeinen osa neuvojien työtä on houkutella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään energiakatselmuksia ja muita hyviä jo olemassaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työkalu uusiutuvan energian tilanteen kartoittamiseen on Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus. 

Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa energiatehokkuussopimuksien toimeenpanossa jo liittyneitä kuntia ja yrityksiä sekä rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan energiatehokkuussopimuksiin. Neuvojat auttavat myös mahdollisten rahoituskanavien sekä tukien löytämisessä investointeihin, muistuttaa yli-insinööri Johanna Kirkinen Energiavirastosta.

Maakuntien neuvojat hyödyntävät työssään valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan materiaaleja ja koulutuksia. Lisäksi Motivan asiantuntijoilla on pitkä kokemus neuvonnan kehittämisestä ja toteutuksesta yhdessä neuvojaverkoston kanssa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tarpeen mukaan.

Vastaa