info@carnivalnews.net

Atrialaisen possun hiilijalanjälki kestää ilmastotarkastelun

Atrian kehitystoimenpiteet sikaketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat olleet onnistuneita. Atrialaisen esimerkkipossun hiilijalanjälki on 3,75 CO2e/kg.

Atria on laskenut sianlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Laskenta osoitti, että Atrian kehitystoimenpiteet sikaketjun hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat olleet onnistuneita. Atrialaisen esimerkkipossun hiilijalanjälki on 3,75 CO2e/kg.

– Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen nousee laskennan valossa yhdeksi olennaisimmista asioista. Lihasian rehustuksessa ruokinnan muuttaminen soijattomaksi on jo mahdollistanut 32 %:n hiilipäästöjen vähenemän koko tuotantoketjua tarkasteltaessa, kertoo johtaja Jaakko Kohtala.

– Lihasikojen ruokinnassa perhetiloillamme soijaa ei enää käytetä ja tavoitteenamme on päästä kokonaan irti soijasta myös pienten porsaiden ruokinnassa. Tästä meillä on jo erittäin hyviä tuloksia, jatkaa Kohtala.

Tilojen tuottavuuden ja kestävyyden parantamiseksi tehdyllä työllä on saavutettu myös ilmaston kannalta myönteisiä tuloksia. Tulokset esimerkkiketjusta osoittavat, että atrialainen tuotantotapa kestää ilmastotarkastelun. Kun perusasiat ovat hyvällä mallilla; satotaso, porsastuotantotaso, rehuhyötysuhde ja soijattomuus, on niillä kaikilla merkittävä vaikutus tuotannon hiilijalanjälkeen.

– Ruokaketjun kehittäminen hiilineutraaliksi on kunnianhimoinen tavoitteemme. Yksittäistä numeroa tärkeämpää on tietää se, mistä atrialaisen sianlihantuotannon hiilijalanjälki muodostuu. Laskenta osoitti myös sen, missä meillä on potentiaalia edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme, sanoo Kohtala.

Hiilijalanjäljen laskenta toteutettiin Envitecpolisin ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi valittiin porsastuotantotila ja lihasikatila, joiden arvioitiin kuvaavan parhaiten keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua. Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Cool Farm Tool on erikoistunut alkutuotannon hiilipäästöjen laskentaan ja sen avulla saadaan laskettua yksilöllinen, tilan omiin tietoihin ja toimintoihin perustuva hiilijalanjälki. Laskennan pohjana on IPCC:n laskentametodologia sekä alan uusin tutkimustieto.

Vastaa