info@carnivalnews.net

Sopiiko käytöstä poistettu materiaali aina uusiokäyttöön?

Onko käytöstä poistettu materiaali hyvää raaka-ainetta? Kyllä ja ei – vastaus riippuu käyttötarkoituksesta. Materiaalien uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä on muutamia seikkoja, joita on syytä huomioida. Kun muistat seuraavat neljä faktaa, pääset jo hyvin alkuun.

1. Uusiokäytä harkiten

Uusiokäytössä kannattaa huomioida, mihin käyttötarkoitukseen materiaali on alun perin suunniteltu, sillä se voi sisältää terveydelle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Esimerkiksi vanhaa, puunsuojausaineella kyllästettyä ratapölkkyä tai sähköpylvästä ei ole tarkoitettu vihannesmaan ympärille tai pihapöydän rakennusaineeksi niiden terveys- ja ympäristöhaitallisuudesta johtuen. Käytöstä poistettuja pylväitä tai ratapölkkyjä ei saa luovuttaa kuluttajille uusiokäyttöön.
Tutustu alkuperäiseen materiaaliin ennen sen uusiokäyttöä ja selvitä, sisältääkö se haitallisia kemikaaleja! Esimerkiksi polkupyörän sisäkumia tai vanhan tietokoneen piirikorttia ei ole tarkoitettu koruiksi ihokosketukseen!

2. Huuhtele maitotölkit ennen keräysastiaan viemistä

Esimerkiksi maitotölkit pitäisi huuhdella ja valuttaa kuiviksi ennen kuin vie ne kierrätysastiaan. Huuhteleminen poistaa maitojäämät, jotka toimivat hyvänä kasvualustana mikrobeille. Mikrobikasvusto heikentää kierrätysmateriaalin laatua ja vaikeuttaa kartonkien uusiokäyttöä.

Pakkausten huuhteleminen kannattaa, sillä likaisen raaka-aineen laadun parantamiseksi on käytettävä mikrobien kasvua estäviä biosidivalmisteita. Mitä puhtaampaa raaka-aine on, sitä vähemmän on uusiokäytössä tarvetta käyttää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Likaiset kartongit onkin parempi hävittää sekajätteen mukana.

3. Älä laita muovinkeräykseen mitä tahansa muovia

Muovipakkauksen merkintä 3 tai 03 tarkoittaa, että materiaali on PVC-muovia ja kuuluu sekajätteeseen. Muut pakkausmuovit, myös ilman merkintää olevat pakkausmuovit, voi lajitella pakkausmuovinkeräykseen. Puhdista muovipakkaukset tarvittaessa. Hävitä likainen muovi sekajätteen joukossa.

Esimerkiksi PVC-muovi kierrätysmuovin joukossa heikentää kierrätysmateriaalin laatua ja pahimmillaan tekee siitä uudelleenkäyttöön soveltumatonta.

Muovinkeräysastiaan eivät kuitenkaan kuulu kaikki pakkaukset, vaikka ne olisivat materiaaliltaan kierrätykseen kelpaavaa muovia. Vie esim. seuraavat tuotepakkaukset muovinkeräyksen sijaan vaarallisen jätteen keräykseen:

Ne ovat usein terveydelle ja ympäristölle vaarallisia, eivätkä sovi kierrätettäviksi.

Tarkemmat kierrätysohjeet löydät kemikaalin pakkauksesta ja kasvinsuojeluvalmisteiden osalta Tukesin verkkosivuilta sekä osoitteesta www.kierratys.info.

4. Tarkista hävitysohjeet pakkauksesta

Ongelmajätteestä tuli lainsäädäntömuutoksella nimeltään vaarallista jätettä. Voit välttyä vaarallisen jätteen aiheuttamilta ongelmilta, kun käsittelet kemikaaleja oikein. Tarkista pakkauksen etiketistä varoitusmerkit ja mahdolliset kemikaalin ja/tai sen pakkauksen hävitysohjeet. Olet velvollinen ehkäisemään jätteestä aiheutuvaa vaaraa tai haittaa hävittämällä jätteen oikeaoppisesti.

Aina vaarallisetkaan jätteet eivät ole ongelmia, vaan ne voivat olla kierrätyskelpoisia raaka-aineita. Näin on esimerkiksi keksinnössä, jossa paristojen sisältämiä hivenaineita hyödynnetään lannoiteliuosta valmistettaessa.

Katso lisätietoja www.luulotpoiskemikaaleista.fi ja kysy meiltä tarvittaessa. Keskustelu jatkuu myös somessa: #luulotpoiskemikaaleista #slåhålpåmyternakringkemikalier

Vastaa