info@carnivalnews.net

Hiilivapaa hosting

Verkkosivustojen ja erilaisten verkkopalveluiden aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin on alettu viime vuosina kiinnittää huomiota. Internetin on arveltu edustavan eri arvioiden mukaan noin 3-6% koko maailman sähkönkulutuksesta, joten sen merkitys ei ole ihan mitätön. Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sähkönkulutuksen on ennustettu kasvavan jopa 21% vuoteen 2030 mennessä. 

Viimeistään vuonna 2018 julkaistu IPCC:n ilmastoraportti herätti monet yritykset, yhteisöt ja julkiset toimijat pohtimaan, miten he voisivat hidastaa ilmastonmuutosta ja mihin kaikkeen he voisivat vaikuttaa. Suurimmalla osalla on myös olemassa jonkinlaiset kotisivut tai jopa verkkokauppa, jonka aiheuttamiin päästöihin voidaan vaikuttaa.  

Kotisivujen hiilijalanjälki 

Kotisivujen hiilijalanjälki koostuu useammasta tekijästä: käyttäjän laitteet, tiedonsiirto ja kotisivujen käyttämät palvelimet. Kokonaislukemaa on vaikeaa tai jopa mahdotonta laskea, eikä kotisivujen omistaja voi edes kaikkeen vaikuttaa.  

Esimerkiksi loppukäyttäjän laitteet, kuten puhelin tai tietokone, tarvitsee aina sähköä toimiakseen, eikä loppukäyttäjän valitsemaan sähkön tuotanto tapaan voida oikein vaikuttaa. Toisaalta myös tiedonsiirto ja siihen tarvittavat laitteet aiheuttavat osan hiilidioksidipäästöistä. Valitettavasti niihinkin voidaan vaikuttaa melko heikosti.   

Iso osa kotisivujen hiilijalanjäljestä koostuu kuitenkin itse sivuston hostingratkaisusta. Kotisivut tarvitsevat aina toimiakseen fyysisen palvelimen, joka tarvitsee sähköä toimiakseen. Erityisesti se kuluttaa sähköä silloin, kun sivuston koodia suoritetaan tai tietoja haetaan palvelimelta. Yleensä palvelimet ovat kuitenkin jatkuvasti käynnissä, sillä eihän sivusto muuten toimisi vuorokauden ympäri.  

Kotisivujen hostingista aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa merkittävästi. Mitä kevyempi ja nopeampi sivusto on, sitä vähemmän se yleensä kuormittaa palvelinta. Käytännössä siis sivuston optimoinnilla voidaan vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöihin. Kuitenkin vielä merkittävämpää on valita hiilivapaa hosting.   

Hiilivapaata hostingia 

Kotisivujen hosting on mahdollista toteuttaa hiilivapaasti. Tällöin palvelimien tarvitsema sähkö tuotetaan joko kokonaan uusiutuvalla energialla tai sitten lisäksi käytetään myös hiilivapaata energiantuotantoa, mikä yleensä tarkoittaa ydinvoimaa.  

Hiilivapaa hosting ei ole välttämättä yhtään sen kalliimpi tai muulla tavalla huonompi vaihtoehto kuin tavallinenkaan hosting. Esimerkiksi kotimainen Zoner mahdollistaa kokonaan hiilivapaan hostingin riippuen valitusta palvelinsalista. Zoner WP-Cloud-palvelussa käytetään esimerkiksi UpCloudin palvelinsaleja

UpCloudin Helsingissä sijaitseva HEL2-palvelinsali käyttää pelkästään uusiutuvaa ja hiilivapaata energiaa, pääasiassa vesivoimaa. Lisäksi palvelinsalin ylimääräinen lämpö otetaan talteen ja sen avulla lämmitetään lähialueen rakennuksia. Myös UpCloudin Amsterdamin palvelinsalissa käytetään uusiutuvaa energiaa. Zoner WP-Cloud-palvelussa asiakas voikin valita itse palvelimelle haluamansa sijainnin, jolloin voidaan vaikuttaa myös kotisivujen hiilijalanjälkeen merkittävästi. 

Vastaa