info@carnivalnews.net

Eurooppalainen pakkausjätti DS Smith jatkaa työtä kiertotalouden edistämiseksi ja julkaisee uudet kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet

Eurooppalainen pakkausjätti DS Smith jatkaa työtä kiertotalouden edistämiseksi ja julkaisee uudet kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet

DS Smith, FTSE 100 -listattu, johtava kestävän kehityksen mukaisten pakkausten toimittaja, on julkaissut uudet, kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteensa seuraavalle vuosikymmenelle.

Innovatiivisen kaksivaiheisen Now and Next -lähestymistapansa avulla DS Smith keskittyy kiertotalouteen siirtymiseen tekemällä yhteistyötä asiakkaiden, yhteisöjen, hallitusten ja vaikuttajien kanssa. Kestävän kehityksen strategiassaan se keskittyy pitämään materiaalit käytössä, vähentämään jätteitä ja saasteita ja uudistamaan luonnollisia järjestelmiä. Lisäksi se jatkaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistään, sekä keskittyy biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja vedenkulutuksen vähentämiseen.

Miles Roberts, Group CEO, DS Smith: “On oleellista, että toimiessamme sellaisessa muuttuvassa maailmassa missä nyt elämme, pyrimme suunnittelemaan pakkaukset kiertotalouden mukaisiksi, mikä on myös liiketoimintamme ydin. Uuden strategiamme avulla voimme siirtyä eteenpäin kiertotalouden mukaisessa toiminnassa ja tarjota kiertotalouden mukaisia ratkaisuja asiakkaillemme ja laajemmalle yhteiskunnalle – korvaamalla ongelmalliset muovit, pienentämällä hiilijalanjälkeä toimitusketjuissa ja tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja kierrätykseen.”

Kestävän kehityksen strategiamme esittää neljä keskeistä painopistealuetta, joiden lisäksi jatkamme hiilidioksidipäästöjen osalta tavoitettamme pienentää päästöjä 30% vuoden 2015 tasosta, huolehtia metsistä ja niiden biologisesta monimuotoisuudesta. Strategian keskeiset painopistealueet ovat:

  • Suljettu kierto paremman suunnittelun avulla – Vuoteen 2023 mennessä kaikki valmistamme pakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteemme on, että kaikki pakkauksemme kierrätetään tai käytetään uudelleen
  • Suojelemme luonnonvaroja– Vuoteen 2025 mennessä optimoimme käytetyn kuidun jokaisen uuden tuotteen toimitusketjun osalta ja vuoteen 2030 mennessä aiomme optimoida jokaisen toimitusketjussa käytetyn kuidun
  • Vähennämme jätteitä ja saasteita – Vuoteen 2025 mennessä vähennämme miljardikappaletta ongelmallista muovia vähittäiskaupoista ja 250 000 kuorma-autoa tien päältä. Sen lisäksi, vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on käyttää pakkauksia ja kierrätystä kiertotalouden mahdollistajina korvaamalla niiden avulla ongelmalliset muovit, pienentämällä asiakkaiden hiilijalanjälkeä ja kuluttajien pakkausjätteitä
  • Edistämme ihmisten toimintaa kiertotalouteen siirtymiseksi– Vuoteen 2025 mennessä sitoutamme koko henkilöstömme kiertotalouteen Vuoteen 2030 mennessä sitoutamme 5 miljoonaa nuorta kiertotalouteen ja kiertotalouden mukaiseen elämäntapaan.

Wouter van Tol, Head of Sustainability, Community and Government Affairs, DS Smith: “Now and Next asettaa DS Smithin alansa suunnannäyttäjäksi ja luo selkeän tiekartan ajankohtaisille tavoitteille samalla kun teemme kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja, jotka vaikuttavat pidemmälle tulevaisuuteen. Huomioimalla kokonaisuuden voimme tehdä merkittäviä tekoja ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmista.”

Now and Next -kestävän kehityksen strategia mitattavine pitkän tähtäimen tavoitteineen on osa johtavan pakkausvalmistajan strategiaa. Viime vuonna DS Smith saavutti useita kestävän kehityksen tavoitteitaan, kuten 11 % vähennyksen päästöissä verrattuna vuoden 2015 tasoon ja kaikki sen yli 50 henkilöä työllistävät tehtaat osallistuivat yhteisön hyväksi tehtävään työhön.

DS Smith, joka valmisti yli 17 miljardia pakkausta tilikaudella 2019/2020 ja on Euroopan suurin aaltopahvin ja paperin kierrättäjä käsitellen materiaalia yli 6 miljoonaa tonnia vuodessa, on myös nettopositiivinen kierrättäjä. DS Smith on yksi 16:sta tunnetun kiertotalouden puolesta puhuvan Ellen MacArthur -säätiön strategisesta, globaalista partnerista.

Linkit

Vastaa