Työntekijän hyvinvointi on arvokas investointi

”Pidä huolta työntekijöistäsi ja he tulevat pitämään huolen yrityksestäsi”. Näin kuuluivat lontoolaisen liikemies Richard Bransonin kuuluisat sanat. Branson itse on tullut tunnetuksi yhtenä maailma menestyneimmistä liikemiehistä muun muassa Virgin Groupin ja Virgin Airlinesin perustajana.

Näihin opettavaisiin sanoihin pohjautuen voisimme käsittää, että hyvin voiva työntekijä saa myös liiketoiminnan voimaan hyvin. Omalla tavallaan työntekijän hyvinvointi onkin arvokas investointi, johon jokaisen työnantajan tulisi omien resurssiensa puitteissa panostaa.

Mitä työhyvinvointi tarkoittaa?

Esimerkiksi Työterveyslaitos liittää työhyvinvoinnin sellaiseen työhön, joka on turvallista, terveellistä ja tuottavaa; työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät organisaatiossa, jota johdetaan oikealla otteella. Työhyvinvointi johtaa siihen, että niin työntekijät kuin kokonaiset työyhteisöt voivat kokea työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi. Tämän lisäksi työntekijät mieltävät, että työ auttaa myös heitä tukemaan omaa elämänhallintaansa.

Työhyvinvoinnista on puhuttu lähes aina, mutta ei koskaan niin paljon kuin tänä päivänä. Surullisen kuuluisat burnoutit eli loppuunpalamiset yleistyvät monilla työpaikoilla, eikä tämän työn tarvitse olla edes fyysisesti tai henkisesti erityisen rankkaa. Ylisuorittaminen, huonot suhteet työnantajaan ja työkavereihin, myrkyllinen ilmapiiri, liian pitkät työpäivät sekä vähentyneet lomat ja lepoajat ovat johtaneet osittain siihen, että myös hyväpalkkaisissa ammateissa ihmiset alkavat voimaan huonosti.

Miten työntekijät saadaan voimaan hyvin?

Nyt kun tiedämme, mitä työhyvinvointi tarkoittaa, olisi meidän pohdittava, miten sellainen onnistutaan luomaan. Työhyvinvoinnin luominen, tukeminen ja seuraaminen on erityisesti työnantajan vastuulla, mutta myös työntekijöiden on osallistuttava siihen aktiivisesti.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että työhyvinvointi on usean pienen askeleen summa, eikä se tarkoita pelkästään kerran vuodessa järjestettävää työpaikan yhteistä hyvinvointitapahtumaa. Työyhteisön hyvinvointia lähdetään rakentamaan arjen pienistä muutoksista, jotka kohdistuvat työntekijöiden lisäksi myös työympäristöön, työprosesseihin sekä johtamiseen.

Työntekijän hyvinvointi on arvokas investointi

Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa merkittävällä tavalla organisaation kilpailukykyyn. Jopa tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että huonosti voivat työntekijät eivät ole tehokkaita. Tulosten laskiessa myös sairauspoissaolot ja onnettomuudet yleistyvät.

Tästä syystä työntekijän hyvinvointi on arvokas investointi, joka tulee hyvin suunniteltuna ja toteutettuna maksamaan itsensä useaan kertaan takaisin. Useiden tutkimusten mukaan hyvinvoivat työntekijät edesauttavat sekä yrityksen tuottavuutta, mutta myös asiakastyytyväisyyttä, sillä työntekijän hyvä olo ja fiilis tarttuvat helposti myös ympärillä oleviin ihmisiin.